Szukaj
Menu Menu
Gamma Service  ...i wszystko lśni
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

 

Nasza polityka prywatności

Najważniejsze jest dla nas Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja z dokonywanych w naszym Sklepie Internetowym zakupów. Chcemy, abyś wiedział jak chronimy i wykorzystujemy Twoje dane ( w szczególności dane osobowe) i dane innych Użytkowników korzystających z naszego Sklepu Internetowego. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tekście poniżej.

 

 1. Pojęcia podstawowe
 • Sprzedawca – Przemysław Grzegorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GAMMA Service Przemysław Grzegorczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurowskiego 76a 05-080 Hornówek, NIP: 118-167-04-59, REGON: 140977551 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@clean360.pl
 • Użytkownik – Klient lub osoba zamierzająca zostać Klientem lub internauta odwiedzający strony sklepu

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

2.2  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników tegoż sklepu.

2.3  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na jego stronach.

 1. Dane osobowe

3.1   Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.

3.2  Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.3  Dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Sprzedawcą będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

3.4  Dane osobowe które zbieramy to:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres dostawy
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer rachunku bankowego

3.5  Podstawą prawną zbierania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w formie np. Newslettera
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania Umowy np. do nadania przesyłki
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy np. do celów podatkowych
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią np. w przypadku dochodzenia roszczeń przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

3.6  Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane organom państwowym, które są do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.7  Okres przez który dane osobowe są przetwarzane to czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w tym założenia Konta w e-sklepie, jak i czas trwania umów sprzedaży zawieranych poprzez Sklep Internetowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tych umów, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 1. Ochrona danych osobowych

4.1  Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.2  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca

4.3  Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

4.4  Aby zapewnić wykonanie przez Sprzedawcę umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które będą dostarczać Użytkownikowi towary zakupione w Sklepie Internetowym
 • podmiotom świadczącym usługi hostingu Sklepu Internetowego na rzecz Sprzedawcy
 • organom i urzędom wykonującym władzę publiczną
 • dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie
 • podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem Sklepu Internetowego

Dane Użytkowników będą powierzane przez Sprzedawcę.

 1. Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  Może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@clean360.pl
 • Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych.
  Użytkownik, który udzielił takiej zgody, może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 • Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.
  Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 • W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania Użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, podejmie działania zmierzające do zrealizowania żądania Użytkownika i poinformuje go o tych działaniach.

 

 1. Informacja o plikach Cookies

6.1  Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies.

6.2  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania z jego stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

6.4  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają z jego stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google

6.5  W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.6   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej

6.7  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu Internetowego

6.8  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów

6.9  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

6.10  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

6.11  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6.12  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6.13  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

   

    7. Logi serwera

7.1   Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

7.2   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,
 • Czas wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

 

Sklep internetowy Sellingo.pl